12 tapasztalt könyvvizsgáló tud valamennyi iparág társaságai, költségvetési intézmény és pénzügyi vállalkozás részére könyvvizsgálati feladatot megoldani, mind a magyar, mind IFRS, mind USGAAP szerint készített beszámolók tekintetében.

Bár a könyvvizsgálati értékhatár az elmúlt években jelentősen emelkedett, a vállalkozások tulajdonosai és hitelezői számára jelentősen növeli a biztonságérzetét egy éves beszámoló tekintetében, ha azt egy szakmailag elismert és kiváló referenciával rendelkező könyvvizsgáló hitelesíti. Ezen túlmenően hitelfelvételnél is fontos szerepe van annak, hogy a bank részére benyújtott mérleget valamelyik nemzetközileg elismert könyvvizsgáló cég ellátta-e hitelesítő záradékával. Társaságunk által auditált beszámolókat a legtöbb külföldi és hazai bank elfogadja.

Külföldi konszernek leányvállalatánál fennáll – a cég nagyságától függetlenül – az éves beszámoló könyvvizsgálati kötelezettsége, különös tekintettel a nemzetközi számviteli előírások betartására és a konszern konszolidálásához szükséges előkészítő mérleg elkészítésére.  Ebben is jelentős gyakorlattal és kiváló referenciákkal rendelkezünk.

Irodánk elvégzi az éves beszámoló felülvizsgálatát, hitelesíti a számviteli nyilvántartások egyezőségét, valamint az éves beszámoló törvényeknek megfelelő elkészítését. Az éves beszámolót – beleértve a konszolidált beszámolót is – ellátjuk a törvény által előírt záradékkal. Vizsgálataink lezárásaként elemző könyvvizsgálói jelentést készítünk, igény esetén több nyelven is, jelenleg angol, német és olasz nyelvismerettel rendelkező tagjaink vannak. Cégünk el tudja végezni az ügyfelek éves beszámolójának auditját az IFRS és a US GAAP alapján is, PCAOB regisztrációnk is van.

A Társaság rendelkezik a pénzügyi szervezetek illetve a költségvetési szervezetek könyvvizsgálatához szükséges speciális jogosítványokkal is.

Vállalkozások adás-vételénél, összeolvadásánál gyakran felmerül a cégérték meghatározásának igénye. A helyes döntés elősegítése érdekében elkészítjük a szükséges gazdasági számításokat, és segítséget nyújtunk az ügylet lebonyolítása során is. Évente több gazdasági és pénzügyi átvilágítást végzünk ügyfeleink részére.

Amennyiben a cégalapítás tárgyi apporttal történik, szükséges lehet az apport értékének, és forgalomképességének könyvvizsgáló által történő megerősítése. E feladat elvégzésében is segítséget tudunk nyújtani.

Az Európai Unió támogatási forrásainak kihasználása a rendkívül bonyolult szabályozás és összetett adminisztráció miatt komoly felkészültséget igényel. A legtöbb elnyert támogatás felhasználásáról pénzügyi beszámolót kell készíteni, amely külön erre a célra végrehajtott könyvvizsgálattal hitelesítendő. Társaságunk európai uniós és kormányzati támogatások auditálását is vállalja.

A LEA által előírt és a Budapest Consultans Kft. által a magyar viszonyokra átültetett minőségi követelményrendszert alkalmazza valamennyi tag és alvállalkozó, ezzel garanciát adva megbízói számára a kiemelt színvonalú szolgáltatás biztosítására. A Társaság a legfejlettebb informatikai eszközöket használja vizsgálati módszereihez, míg dokumentálása papírmentesen történik.