Kül- és belföldi társaságok és fióktelepek könyvelésének és bérszámfejtésének elvégzése, mely tartalmazza a vezetői információk alapadatait is. Mérleg készítése a magyar szabályrendszer mellett IFRS és USGAAP szerint is.

A rendszeresen vezetett könyvelés az alapja a törvényeknek megfelelő éves beszámoló összeállításának. Ugyanakkor ez valójában sokkal több, hiszen értékes információkat szolgáltat a vállalkozás helyzetéről, és így bázisa lehet a helyes vállalkozói döntéseknek. A könyvelés jelentőségét gyakran alábecsülik. Amennyiben komplex számítógépes rendszer részeként működik, e rendszer gyakorlatilag képes ellátni a vezetést a szükséges számadatokkal. E controlling kiértékeléseket több nyelven is tudjuk biztosítani ügyfeleink igényeinek megfelelően. Igény esetén ellátjuk az ügyfél számlázását is, egy a szigorú előírásokat maradéktalanul teljesítő számlázó szoftver segítségével

A könyvelési feladatok külső szakértő cég keretében történő ellátása biztosítja a számviteli rendszer szakszerű kialakítását. Ha bármilyen okból kiesik a munkából ügyfelünk valamelyik illetékes munkatársa, mi továbbra is gondoskodunk az információigények megfelelő kielégítéséről. Könyvelési munkánk során gondoskodunk a pénzügyi követelések és kötelezettségek figyeléséről és az erről szóló információ átadásáról. Szükség esetén elkészítjük a fizetési felszólításokat is, melyeket ügyfeleink belátásuk szerint postáznak. A könyvelés adatai alapján elkészítjük a vezetői információhoz szükséges pénzügyi kimutatásokat is.

Adóbevallás

A könyvelési feladatok általunk történő elvégzése egyúttal tartalmazza a havi és negyedéves adóbevallások elkészítését és beadását is valamennyi adónemben. A mérlegkészítés befejezését követően az adóbevallások gyakran módosításokra szorulnak. Az adóhatósági vizsgálatok során valamennyi adónem tekintetében a mérleggel egyező adóbevallás az alapja a revízió eredményességének. Munkatársaink adótanácsadók ellenőrzése mellett készítik el ezeket az adóbevallásokat, ügyelve a hatóságok által előírt nyomtatványok és határidők betartására. A társaság vezetői egyben ellátják az ügyfél megbízása alapján a teljes körű képviselet a hatóságok előtt.

Mérlegkészítés

Az éves beszámoló (mérleg) teljesítményigazolás a vállalkozásról, és egyúttal kiindulási alap az adófizetési kötelezettség megállapításához. Emiatt a mérlegkészítés szolgáltatásaink körében különösen jelentős. Többéves tapasztalatunk a különböző szakterületeken alkalmassá tesz bennünket, hogy ügyfeleink mérlegét a legoptimálisabban készítsük el. A mérlegkészítés során gondoskodunk a sokrétű törvényi előírások betartásáról, figyelünk a határidőkre és a kötelező alakszerűségre.

Különös gazdasági eseményeknél, mint például cégátvétel, átalakulás, szükséges a célszerű megvalósítással kapcsolatban külön tanácsadás is. Ezen események során gyakran magasabb az adórizikó, melyet a kellő időben igénybe vett tanácsadás csökkenthet. Szakembereinknek e területen különösen nagy gyakorlatuk van.

Bérszámfejtés

Az elmúlt évek során az alkalmazottak bérszámfejtése egyre összetettebb lett, így folyamatosan aktualizált szaktudást igényel. Irodánk szakemberei valamennyi szabályozás figyelembevételével – különös tekintettel a társadalombiztosításra – gondoskodnak a bérszámfejtési feladatok ellátásáról és az ügyfeleink által rendezendő fizetési kötelezettségek időben történő átadásáról. Szolgáltatásunkkal biztosítani tudjuk, hogy cégük dolgozói ne lássák egymás jövedelmét, mert az egyedi bérszámfejtési lapokat titkosított borítékokban adjuk át, -igény szerint a dolgozó lakására postázzuk. Munkánk során a Magyarországon legjobban elterjedt NEXON programot alkalmazzuk.